Räcker det med att bara byta plymå & inte hela sängen?

Oftast fungerar det väldigt bra med att enbart byta plymå på din säng om du skulle uppleva att den har blivit gropig. Allt du då behöver göra är att mäta höjden på din befintliga plymå, och ta sedan ut den ur tyget. Gå sedan till en sängbutik och köp en som känns skön och som har samma mått som din gamla.

Våran källa är : https://sängar.com